Informatie
opleiding gastheer/gastvrouw

Welkom, leuk dat u interesse toont om als vrijwilliger bij Groen Hart Leudal (GHL) aan de slag te gaan. En dan specifiek als gastheer/gastvrouw aan de balie van het Bezoekerscentrum Leudal (BCL).
GHL geeft u op deze pagina’s de gelegenheid om u vrijblijvend te oriënteren op onze organisatie(s), bieden u een inkijk op de werkzaamheden van een gastheer/gastvrouw en wat GHL u te bieden heeft.

Aan de linkerkant van deze pagina ziet u een aantal knoppen. Klik hierop om meer over het betreffende onderwerp te weten te komen.

Toont u interesse?
Wilt u eerst meer informatie, dan kan dat door te mailen naar info@groenhartleudal.nl. Geeft u de voorkeur eraan om telefonisch nader geïnformeerd te worden, vermeld dat dan in een mail naar genoemd adres en u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

U kunt ook op het knopje “Inschrijven cursus” klikken om u meteen aan te melden voor de gratis digitale opleiding. Aanmelden en deelnemen aan de cursus schept geen verplichtingen, u kunt altijd nog aangeven dat het gastheer-/gastvrouwschap niks voor u is.

Na aanmelding krijgt krijgt u als eerste een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Daarnaast krijgt u een een korte, maar gedegen opleiding, voldoende begeleiding om uw taak als gastheer/gastvrouw te kunnen vervullen.


Welkomstwoord bestuur

Wie of wat is Groen Hart Leudal (GHL)
GHL is bij de Kamer van Koophandel als Stichting Vrijwilligers Bezoekerscentrum Leudal en is opgericht op 22 december 2014 en is de verzelfstandigde voortzetting van de groep vrijwilligers die voordien werden aangestuurd door medewerkers van de Gemeente Leudal.
Groen Hart Leudal is één van de gebruikersgroepen die het Bezoekerscentrum Leudal als domicilie hebben, van waaruit het zijn activiteiten ontplooit.

Groen Hart Leudal heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor natuur, landschap en cultureel erfgoed van de gemeente Leudal en omgeving, in de meest uitgebreide zin.

Bezoekerscentrum Leudal (BCL) – voorheen: Centrum St.-Elisabethshof
BCL is in 1996 gestart als centrum voor natuur- en milieueducatie annex Leudalmuseum. In 2007 is het takenpakket van het centrum verbreed naar:

* educatie op gebied van natuur, milieu, duurzaamheid, streek en erfgoed
* informatie verstrekken op gebied van toerisme en recreatie
* activiteiten uitvoeren t.b.v. recreanten (bijv. excursies, evenementen, tentoonstellingen).

Elders leggen we uit welke activiteiten GHL ontplooit. Hieronder een overzicht van onze partners die eveneens in BCL gevestigd zijn. Klik op een tabblad voor een beschrijving van de desbetreffende partner.

Dit takenpakket wordt momenteel uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers (ca. 60 personen):  Gastheren/Gastvrouwen, Leudalgidsen, School/Jeugd-gidsen maar ook bestuursleden, een vrijwilliger PR-Communicatie vrijwilliger en een klusjesman.

Studiegroep Leudal

In 1971 is de Studiegroep Leudal ontstaan als beweging tegen de plannen om van het Leudalgebied een grootschalig, toeristisch pretpark te maken.

De Studiegroep zet zich in voor het behoud, herstel, bescherming en studie van de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het Leudal en zijn omgeving.

Naast natuurstudie en bescherming van het Leudal richt de Studiegroep haar activiteiten ook op heemkunde en archeologie.
De Studiegroep is uitgever van het kwartaalblad Rondom het Leudal.

Leudalmuseum

Het Leudalmuseum heeft een vaste collectie, waarin aandacht wordt besteed aan onderwerpen als archeologie, cultuurhistorie en heemkunde, de Tweede Wereldoorlog en het landschap en de natuurwaarden van het gebied.

Er zijn er regelmatig wisseltentoonstellingen.

De Studiegroep is bezig met een innovatie van het museum.

Dit Monument is op 8 maart 2001 onthuld als herinnering aan de oorlogsjaren 1940-1945 en aan de 687 militairen van 11 nationaliteiten die in het Leudal gebied hun leven hebben verloren. In het hart van het monument is een Cd-rom geplaatst waarop die informatie is vastgelegd. In het museum zijn deze gegevens te raadplegen.

Het in brons gegoten beeld is gemaakt door beeldhouwster Thea Houben uit Roggel. Het bestaat uit een halve boog op een gelijkzijdige driehoek die het Goddelijke symboliseert. De meeuwen staan voor de vrijheid. Het zwaard met de lauwerkrans en de ineengeslagen handen duiden op de strijd die gestreden is en de verbroedering over de dood heen. Het ontwerp van deze applicatie alsook de symboliek van de meeuwen is naar het idee van John Wagemans. De voet van het monument is dicht gelegd met maaskeien, één voor elke gesneuvelde militair. De elf rode stralen in het plaveisel symboliseren de nationaliteiten van de gesneuvelden.

 

VELT =Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren

De tuin rond het centrum bestaat uit een  boerenbloementuin, een kruidentuin en een moestuin. Er zijn plannen om de heemtuin eventueel uit te breiden.

De tuin is aangelegd volgens VELT-principes en wordt ecologisch bewerkt, dus zonder gif en kunstmest, maar wel met eigen compost door leden van VELT afdeling Leudal. Tevens is in de tuin een “beestentoren”  (insectenhotel) gebouwd. Hierin voelen zich allerlei insecten thuis, maar de toren biedt ook plaats aan een vleermuis of een egel.

Imkers – Roate hoes

In de VELT tuin staat de bijenstand van de imkervereniging Roer en Leudal met de toepasselijke naam het Roate-hoes (ratenhuis). In de bijenstand wordt het hele jaar door geïmkerd met 3 volken.

Restaurant St Elisabeth’s Hof

Onze buren
Het huidige café-restaurant is de voormalige  molenaarswoning van de St. Elisabeth molen, die er al sinds 1278 vlak naast ligt.

Voormalige Ruïne Watermolen Sint Elisabeth – Haelen

De molen was eigendom van het naburige klooster Elisabethdal en werd in erfpacht uitgegeven aan de molenaar.

In september 1278 gaf heer Willem van Horne de prior van Elisabethdal toestemming om de molen  op “De Wiere” vanuit de parochie Roggel te verplaatsen naar de nabijheid van het klooster. De brug over de Zeilsterbeek in de weg van Haelen naar Roggel heet nog steeds de “Wierse Brug” en het gebied er om heen “De Wiere”. Hier zal de molen oorspronkelijk gestaan hebben. Uit de opbrengst van deze banmolen ( boeren waren verplicht hier hun granen etc. te laten malen) ontving de heer van Horn jaarlijks 6 malder rogge en 3 malder mout (1 malder was ca. 20 kg). De kloosterlingen maalden niet zelf maar gaven de molen in erfpacht aan een molenaar. Uit een afrekening uit 1342 blijkt dat de pachtsom bestond uit 20 malder rogge te voldoen in vier termijnen t.w. met Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Allerheiligen.
In de oorlog lag op de beugelbaan aan de overzijde van de molen munitie opgeslagen. Bij het terugtrekken van de Duitsers lieten deze de voorraad ontploffen, waardoor ook de molen vernield werd.

De Sint Elisabethmolen ontwaakt!

Duurzame energie heeft de toekomst. De gemeente Leudal is binnen het project Duurzaam Leudal daarom op zoek gegaan naar andere manieren om energie op te wekken. Een van de oplossingen was waterkracht. Bij verschillende watermolens in Leudal is  onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.

Wat bleek? De Sint Elisabethmolen was daarvoor het meest geschikt. Het opwekken  van energie bleek daar het meest rendabel. Ook kon de ruïne bij de ombouw naar waterkrachtcentrale gerestaureerd worden waardoor verder verval wordt voorkomen.


Een nieuw leven voor  de Sint Elisabethmolen in Haelen

En er zijn meer voordelen. De ombouw van de molen heeft een positieve invloed op de natuurontwikkeling. Door het water in de molen op te stuwen tot het oorspronkelijke, circa één meter hogere, molenpeil stroomt er meer water naar het nabijgelegen natuurgebied. Daardoor kan de natuur in dit gebied  zich beter ontwikkelen.

Zo kunnen we door het restaureren van de molen en het  met behulp van waterkracht  opwekken van elektriciteit dit monument naar de toekomst toe behouden. De combinatie van cultuurhistorie en een modern duurzaam energiesysteem maakt van de watermolenruïne een toeristische trekpleister met een educatieve functie.

Begin 2013 werd gestart met het maken van een plan voor de verbouwing en restauratie van de Sint Elisabethmolen

In het plan zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:               
* het herstellen van de fundering;                         
* het restaureren van het metselwerk van de ruïne;       
* het aanbrengen van een nieuw stalen sluiswerk;           
* het aanbrengen van een stalen waterrad (met houten schoepen) met hieraan gekoppeld een generator;          
* het aanbrengen van een meet- en regelsysteem;                
* het aanpassen van de vistrap op het nieuwe stuwpeil (er komen 6 trappen bij);
* het aanbrengen van een houten trap met balustrade boven het waterrad;
* het aanbrengen van een houten balustrade bij het stuwwerk en de as van het waterrad.  

Om de ruïne en de nieuwe installatie te beschermen tegen weersinvloeden krijgt de molen een overkapping  die bestaat uit een houten constructie met een dakbedekking van cortenstaal.
Eind oktober 2014 is er een dam gemaakt in de beek die door de molen stroomt. Het bouwkundig gedeelte beneden de waterlijn en het aanbrengen van het sluiswerk zijn uitgevoerd in de maanden november en december 2014. In januari  en februari 2015 is het overige deel van de ruïne hersteld.
Het vervaardigen van het waterrad en het voorbereiden van de elektromechanische installatie vond plaats in januari en februari van 2015. Deze onderdelen zijn eind februari  gemonteerd. Begin maart werd de in de werkplaats voorbereide overkapping  geplaatst. Aansluitend zijn de trap en balustraden aangebracht. Het geheel is op 12 juni 2015 in gebruik genomen.

Wat levert het op?

De opbrengst van de molen is ongeveer 50.000 kWh per jaar. Dit is voldoende om  veertien huishoudens een jaar lang van elektriciteit  te voorzien. De elektriciteit  wordt afgenomen door restaurant Sint Elisabeth’s Hof. Dit restaurant ligt in het voormalige boerderijgedeelte van de molen. Het overschot aan stroom wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.

Het beheer en gebruik in de toekomst
Voor het toekomstig beheer en de exploitatie is medio 2014 de Stichting Sint Elisabethmolen opgericht. Deze stichting is eigenaar van het gebouw en de installatie.

Groen Hart Leudal heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor natuur, landschap en cultureel erfgoed van de gemeente Leudal en omgeving, in de meest uitgebreide zin.

Wij proberen dat doel te bereiken, in hoofdzaak, door:

 • promotie van de recreatieve en toeristische mogelijkheden;
 • kennis- en informatiecentrum te zijn;
 • gebiedsgerichte informatie geven;
 • organiseren van excursies voor particulieren en groepen;
 • organiseren van activiteiten voor de jeugd in de basisschoolleeftijd;
 • het geven van gastlessen op scholen voor primair onderwijs;
 • het bevorderen duurzaamheid.

Waarom zou je gastheer/gastvrouw worden bij GHL?

 • Leuke vrijetijdsbesteding
 • Fijne groep collega’s
 • Onderhouden van sociale contacten zowel met collega’s als bezoekers
 • Je bepaalt zelf (in overleg) hoe vaak en op welke tijd je beschikbaar bent
 • Mogelijkheid om kennis te vergaren over natuur en/of streek

Kwalificatie gastheer/gastvrouw

Als gastvrouw of gastheer ben je het visitekaartje van de organisatie. Je maakt makkelijk contact en zorgt voor sfeer en laat mensen zich welkom voelen. Klanten of bezoekers melden zich bij jou (aan de balie) of jij stapt op hun af. Je zorgt ervoor dat ze geholpen worden 

Als (aanstaand) gastheer/gastvrouw van GHL voldoe je aan de volgende kwalificaties

 • graag met mensen omgaan, van jong tot oud
 • (enige) affiniteit hebben met natuur, milieu en duurzaamheid
 • waardering hebben voor streekgeschiedenis en erfgoed
 • ervan houden om kennis en ervaring op anderen over te brengen en zo te delen
 • graag deel willen uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers
 • bereid zijn zich  regelmatig in te zetten t.b.v. Groen Hart Leudal.

Verantwoordelijkheden gastheer/gastvrouw

 • Als gastheer/gastvrouw bent u het gezicht van GHL
 • Ontvangst van bezoekers
 • Bezoekers informeren over toeristische bezienswaardigheden/attracties
 • Beperkte, lichte administratie bezigheden
 • Verkoop artikelen uit de winkel
 • Ondersteuning collega’s
 • Receptiewerkzaamheden, telefoon, e-mail
 • Verzorgen koffie/thee voor gidsen/medevrijwilligers

Een gastvrouw aan het woord ……

Wat biedt GHL zijn vrijwilligers?

 • Leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding
 • Gratis scholing op gebied van gastheer-/gastvrouwschap en klantvriendelijkheid, natuur -(beleving), milieu en duurzaamheid, streekgeschiedenis en erfgoed, excursietechnieken etc.
 • Toegang tot het intranet met info voor gastheer/gastvrouw, spelen van natuurquizzen, info over lokale activiteiten, etc.
 • Begeleiding door ervaren collega’s
 • Sociale contacten met een enthousiaste groep mensen
 • Vrijwilligersovereenkomst
 • Passende kleding
 • Gratis deelname aan excursies en activiteiten georganiseerd door GHL. Geldt eveneens voor de partner.
 • Reiskostenvergoeding en vrijwilligers-verzekering.

Opzet opleiding

De opleiding bestaat uit 3 onderdelen: zelfstudie via deze website, fysieke bijeenkomst met aspirant-vrijwilligers (zodra de omstandigheden dat weer toelaten) en een stage (3 maal met ervaren gastheer/gastvrouw een baliedienst vervullen).
Na het afronden van de stage wordt u een vrijwilligersovereenkomst ter ondertekening. Dit is niet enkel een formaliteit: door de overeenkomst te ondertekenen bent u tijdens uw baliediensten ook verzekerd tegen calamiteiten (mochten die zich voordoen).

Tijdsinvestering

De tijdinvestering voor het digitale gedeelte van de opleiding is minimaal. Het digitale gedeelte helpt u uw weg vinden binnen het bezoekerscentrum, u te informeren over bepaalde procedures (die je echt niet allemaal uit het hoofd hoeft te leren) en wat te doen bij bepaalde storingen of calamiteiten).
De meeste kennis doet u op tijdens de stages en daarna door de samenwerking met collega’s.

Inschatting:


 • Digitale gedeelte: 1 uur
 • Centrale bijeenkomst bij aspirant-vrijwilligers: 2 uur
 • 3 stages van elk 3-4 uur

Het waarom van de opleiding

Om de veelheid aan baliediensten op een goed niveau te kunnen blijven uitvoeren is uitbreiding van het vrijwilligersbestand nodig.  Ook is er door natuurlijk verloop altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

Rooster

Als vrijwilliger bepaalt u zelf wanneer en hoe vaak u ingezet wilt worden.

Het bezoekerscentrum is in principe in de winterperiode dagelijks (behalve de maandag) geopend van 11:00 tot 15:00 uur en in de zomerperiode eveneens dagelijks (behalve de maandag) van 10:00-17:00 uur.
In de winterperiode wordt de balie bezet door 2 gastheren/gastvrouwen; in de zomerperiode worden van 10:00-13:00 uur en van 13:00-17:00 uur ook telkens 2 gastheren/gastvrouwen ingezet.

Voorafgaand aan de winter-/zomerperiode wordt u door onze roosteraars gevraagd naar uw beschikbaarheid (welke dagen, welke tijden, hoe vaak).
Vervolgens wordt u ingedeeld in zogenaamde baliediensten. Het schema wordt u voorgelegd ter goedkeuring.
NA uw akkoord is het rooster definitief. Mocht u onverhoopt in de loop van de winter-/zomerperiode alsnog voor een bepaalde dienst verhinderd zijn, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. De benodigde informatie hiertoe treft u aan in het definitieve rooster dat u per e-mail is toegestuurd. Ook geeft u aan de roosteraars door wie u vervangt.

  Onderwerp: Aanmelding opleiding gastheer/gastvrouw
  |
  Ik wil me graag aanmelden voor de opleiding tot gastheer/gastvrouw bij Groen Hart Leudal.
  Inschrijven voor de cursus leidt tot geen enkele verplichting.
  |
  Nadat u dit formulier ingevuld en verstuurd hebt, krijgt u zo snel mogelijk daarna gegevens toegestuurd om toegang te krijgen tot het digitale gedeelte van de opleiding.
  |

  Klik hier voor toegang tot de digitale opleiding voor gastheer/gastvrouw bij Groen Hart Leudal en log in met de aan u verstrekte gegevens.